รับจองทะเบียนรถทุกชนิด ทะเบียนประมูล ทะเบียนมงคล

ค้นหาป้ายทะเบียน
หมวดหมู่

ทำไมต้อง

AOMTABIEN

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถสวย เลขสลับ (xyxy)

2ขล 1010

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กช 1212

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขต 1212

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขย 1212

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กฉ 1313

49,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎก 1313

129,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

8กส 1313

99,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

1ขห 1313

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 1313

89,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ขษ 1313

41,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษษ 1414

450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สส 1414

1,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขย 1414

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 1515

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 1616

79,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 1616

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1616

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กฮ 1717

99,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

2ขส 1717

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 1717

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 1818

162,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฒ 1818

219,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

2ขน 1818

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษฉ 1919

259,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กญ 2020

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขง 2020

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชษ 2121

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 2121

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขบ 2121

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฉ 2323

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ขศ 2323

92,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎป 2323

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 2424

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขร 2525

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 2626

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขพ 2626

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขล 2626

76,800 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 2727

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 2727

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 2828

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฌ 2828

93,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฉ 2929

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 3131

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กผ 3131

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 3232

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กณ 3232

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขผ 3434

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 3434

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 3535

98,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 3535

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขพ 3535

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขว 3636

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 3636

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขพ 3636

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 3737

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 3737

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 3737

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขท 3737

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 3737

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎธ 3737

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขท 3838

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พง 3838

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3กญ 3838

79,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขบ 3939

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฌ 4040

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญว 4040

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศณ 4040

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ฎฟ 4040

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 4141

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กศ 4242

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฎ 4242

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ชท 4343

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 4343

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขส 4343

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 4545

149,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 4545

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กธ 4545

129,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 4545

129,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขภ 4646

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 4747

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฎบ 4747

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขช 4747

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 4747

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 4848

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 4848

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 4848

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 4848

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 4848

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 4949

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 4949

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 4949

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎส 5050

89,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 5151

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขผ 5252

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กศ 5252

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 5353

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 5353

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชง 5454

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎจ 5454

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 5656

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขพ 5656

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 5656

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กพ 5656

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขย 5656

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌภ 5656

259,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กย 5757

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขพ 5757

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

2ขล 5757

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎท 5858

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

2ขน 5858

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กฎ 5959

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขผ 5959

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 5959

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขอ 5959

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 5959

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กฮ 6060

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 6161

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 6161

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 6161

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 6262

55,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขล 6363

76,700 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขว 6464

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌค 6464

140,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขบ 6464

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขน 6464

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธว 6565

350,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กอ 6565

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆผ 6565

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 6566

108,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

2ขษ 6767

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 6767

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 6767

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 6767

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

9กข 6767

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กณ 6767

99,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

9กภ 6767

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กช 6868

168,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

4กบ 6868

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กษ 6868

99,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขบ 6868

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 6868

128,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 7070

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 7171

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 7272

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 7373

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 7373

85,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

ญภ 7373

59,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 7373

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กฐ 7373

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 7373

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 7474

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 7474

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขว 7575

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชย 7575

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฎ 7575

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆด 7575

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขพ 7575

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กง 7575

59,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กง 7676

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 7676

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1กย 7676

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ฆพ 7676

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 7676

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขธ 7878

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขพ 7979

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 7979

91,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 7979

152,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พพ 8181

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎต 8181

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฌ 8181

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กข 8181

199,999 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎค 8181

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 8383

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 8383

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌภ 8383

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กฬ 8383

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 8383

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กต 8383

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 8383

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศก 8383

140,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กผ 8383

59,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎศ 8383

160,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กส 8484

59,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฮ 8484

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 8484

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 8585

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขย 8585

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขร 8585

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฬ 8686

199,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

ฆฐ 8686

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฆ 8686

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฮ 8686

249,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

2ขบ 8686

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 8787

199,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

2ขษ 8787

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กผ 8989

259,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 8989

210,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 9090

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขย 9090

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 9090

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 9090

93,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขว 9191

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กษ 9191

80,004 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 9191

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชจ 9292

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขภ 9292

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 9494

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กน 9494

59,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กศ 9494

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 9595

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กท 9595

159,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กถ 9595

159,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กณ 9595

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กล 9696

139,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กบ 9696

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

2กฬ 9696

99,901 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฐ 9696

119,001 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 9898

245,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

3กน 9898

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 9898

185,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สต 9898

700,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

6กบ 9898

249,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขส 9898

259,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

กบ 9898

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร